Informatie, Interactie, innovatie….
Aerint in één minuut:

Enterprise Innovation

Om succesvol te worden en te blijven ondervinden ondernemingen een toenemende druk om hun producten en diensten steeds sneller te innoveren. Het blijkt dat oude bedrijfspatronen deze innovatie vaak in de weg staan. Bedrijven komen tot inzicht ook zichzelf van binnenuit te innoveren, bestaande patronen te doorbreken. Deze innovatie vereist dynamisch management, een flexibele organisatie en slimmere werkmethoden (naar onder andere Volberda, 2011).

Deze innovatie wordt op verschillende manieren aangeduid. Sommigen noemen het “het slimme werken” of de networked Enterprise. Benamingen die het beter verwoorden zijn  sociale innovatie en enterprise innovatie; Optimale samenwerking en kennisdeling tussen alle medewerkers en niveaus, met behulp van de juiste hulpmiddelen binnen de totale organisatie. Wij noemen het 'All Enterprise Resources IN Team; Aerint!

Onze Visie

Om stagnatie in de bedrijfsvoering te voorkomen, om daadwerkelijk innovatief te worden, zijn nieuwe, flexibele werkmethoden vereist binnen een vernieuwende kennis-, samenwerkings- en communicatiecultuur. Methoden die gedragen worden door de juiste applicatieve en infrastructurele voorzieningen. Om deze flexibiliteit te sturen is dynamisch management vereist dat ondersteund wordt met de juiste sturingsmiddelen.

Enterprise collaboration communication

Softwaretoepassingen als Enterprise Social Media, Collaboration, Unified Communication, Enterprise Search en Dashboarding blijken een waardevolle ondersteuning te zijn bij bedrijfsinnovatie. Het gaat er echter wel om de mens door adequate ondersteuning in staat te stellen optimaal van deze hulpmiddelen gebruik te kunnen maken. Daarnaast is een juiste onderlinge integratie van deze middelen én integratie met de bestaande omgeving essentieel. Ook hier geldt: All Enterprise Resources IN Team.

Onze Missie

Aerint ondersteunt ondernemingen bij het realiseren van meer flexibiliteit en wendbaarheid in steeds veranderende omstandigheden. Wij opereren op een multi-level en multi-disciplinaire wijze om alle onderdelen binnen organisaties daadwerkelijk beter te laten samenwerken en communiceren. Door zowel haar bedrijfskundige als technologische skills biedt Aerint haar klanten meerwaarde in hun streven naar een innovatieve organisatie. Ook voor onszelf geldt: All Enterprise Resources IN Team voor onze klanten.