Enterprise Search

 

Bij het geven van de juiste antwoorden op klantvragen of het nemen van goede beslissingen  moeten medewerkers beschikken over de juiste up-to-date informatie. Alleen zo is een organisatie in staat om succesvol en efficiënt te opereren.

Gegeven de grote hoeveelheid aan informatie-repositories binnen een organisatie (CRM, ERP, SCM, DSM en vele anderen) kan het voor medewerkers een grote uitdaging zijn de juiste informatie snel en efficiënt te vinden. Bestaande securityregels vormen een aanvullend obstakel waardoor de gevonden informatie niet of slechts gedeeltelijk voldoet aan de vraag.

Aerint ondersteunt organisaties bij de selectie van het juiste Enterprise Search Platform waardoor bovenstaande problemen opgelost worden. Ook hier geldt dat de gebruiker centraal staat en de toegpaste oplossing geen negatieve effecten heeft op de bestaande ICT omgeving maar deze juist beter onsluitbaar maakt voor de Front Office medewerker of de kenniswerker in de Back Office.

Met de oplossing is bijvoorbeeld een Front Office medewerker in staat om veel efficiënter meer kwaliteit te bieden aan de klant. Ook hier geldt dat medewerkers van de ervaringen en kennis van collega’s kunnen delen om zo de organisatie als geheel krachtiger te maken.


Artikel