De start van de Aerint dienstverlening werd met name geïnitieerd door een stuk bewustwording dat organisaties de behoefte hebben aan brede maar tegelijkertijd ook diepgaande kennis en knowhow ten aanzien van het succesvol implementeren zowel collaboratie- als communicatieoplossingen. Optimaal samenwerken en communiceren zonder de juiste hulpmiddelen is een illusie. Dit geldt zowel voor front offices als voor de gehele enterprise.

Aerint beschikt over uitgebreide expertise op de gebieden van CRM (Customer Relationship Management), ERP (Enterprise Research Planning), SCM (Supply Chain Management) en DMS (Document Management Systems). Deze systemen voorzien organisaties van de juiste informatie ten aanzien van onder meer sales & marketing, juiste inzet van bedrijfsmiddelen, logistiek en kennis binnen de organisatie. Maar er is meer.....

Een organisatie is meer dan informatiesilo’s

Aerint richt zich met haar diensten en producten op de organisatie zelf; Wij stellen organisaties in staat om informatie snel, flexibel, efficiënt en effectief beschikbaar te hebben en te delen. Samenwerken tussen personen en teams staat hierin centraal. Aerint biedt naast de juiste oplossing ook uitgebreide ondersteuning aan management en medewerkers door business consultancy en training. Integratie met de bestaande informatiesilo’s is essentieel voor het welslagen van dergelijke organisatie veranderende programma’s. Aerint biedt de juiste expertise om nieuwe software tools op de juiste wijze met de bestaande informatie- en communicatieomgeving te integreren.

Zo maken wij onze missie waar; Wij ondersteunen organisaties in hun streven naar flexibiliteit en wendbaarheid in steeds veranderende omstandigheden.

Klik voor meer informatie over onze expertise op één van de onderstaande links:

Enterprise Social Media

Collaboration

Unified Communication

Enterprise Search

Dashboarding