Systeem Integratie

Optimalisatie van de interne samenwerking en communicatie alsmede de juiste customer service van onze klant. Dat is waar wij continu naar streven bij onze integratieprojecten. In nauwe samenwerking met onze klanten ontwerpen, ontwikkelen en implementeren wij een passende oplossing. Gedurende al deze projecten verliezen wij de uiteindelijke bedrijfsdoelstelling nooit uit het oog. Wij stellen altijd alles in het werk om de juiste oplossing te creëren binnen het vooropgestelde budget en tijdschema.

INTeam

Het gaat niet alleen om applicaties met hun eigen specifieke toegevoegde waarde. Aerint gelooft sterk in de kracht van geïntegreerd gebruik van applicaties binnen de enterprise. Dit betekent in eerste instantie een optimale symbiose tussen mensen, processen en systemen. Interactie tussen de verschillende legacy systemen enerzijds en applicaties die de organisatieinnovatie verhogen anderzijds. De INTeam© integratiemethodiek van Aerint voorziet hierin. Deze methode is gebaseerd op Scrum.

Aan de hand van heldere bedrijfsdoelstellingen wordt in gezamelijkheid een plan opgezet om mensen in hun kracht te zetten, processen te optimaliseren en nieuwe applicaties en legacy repositorysystemen op de juiste wijze met elkaar te integreren. Alle knelpunten worden inzichtelijk gemaakt en hiervoor worden duidelijke doelstellingen gedefinieerd (de kritieke prestatie-indicatoren of KPI's). Deze KPI’s moeten in bedrijfsmatig, procestechnisch én technologisch opzicht perfect realistisch zijn. 

De INTeam© methode voorziet in korte iteratieslagen waardoor de organisatie in korte tijd reeds gebruik kan maken van de voordelen en er in gezamenlijkheid wordt toegewerkt naar het einddoel.

Afgestemd Maatwerk

Aerint richt zich op de individuele eisen en wensen van haar klanten. Onze toepassingen worden op maat gemaakt en kunnen daardoor perfect worden afgestemd op uw callcenter of communicatieomgeving. Dankzij onze ervaren softwareontwikkelaars blijven de ontwikkeltijden kort en de ontwikkelkosten laag, en realiseert u de kortst mogelijke time-to-market. 

Efficiënt en toekomstgericht

Onze aandacht voor uw behoeften, onze gevarieerde kennisdatabase en onze ervaring met het ontwikkelen van schaalbare, veilige en efficiënte software zorgen ervoor dat uw ontwikkelproject resulteert in doeltreffende oplossingen die perfect aansluiten op uw verwachtingen en die kunnen meegroeien met nieuwe behoeften. 

Onze dienstverlening op het gebied van softwareontwikkeling omvat: